Kompetens och engagemang som ger resultat

Kontakt

 

Revision & Redovisning på Gotland AB

Tallundsgatan 11G
621 46 Visby

Telefon 0498-21 12 10

6518

Roger Mirchandani

Auktoriserad revisor
Mobil 06-826 57 38
E-post roger.mirchandani@lr-revision.se

 

6519

Anders Andersson

Godkänd revisor
Tel 0498-24 30 49
Mobil 0722-43 01 50
E-post anders.andersson@lr-revision.se

 

6519

Kerstin Westberg

Redovisningskonsult
Mobil 072-502 77 76
E-post kerstin.westberg@lr-revision.se

 

Emma Järlö

Auktoriserad revisor
Mobil 070-439 03 01
E-post emma.jarlo@lr-revision.se

 

Barbro Hallgren

Godkänd revisor
Mobil 076-239 74 22
E-post barbro.hallgren@lr-revision.se

 

Mari Hoas

Auktoriserad redovisningskonsult
Mobil 072-510 61 89
E-post mari.hoas@lr-revision.se

 

 
Nya regler om redovisning av pågående arbete
Läs mer här!

Viktigt under året

Viktiga datum 2018

Viktiga datum 2018

Belopp och procent 2018

Belopp och procent 2018

Föreslagna nya regler för beskattning av delägare i fåmansföretag

Läs mer här

Aktuellt

FARs Allmänna villkor om rådgiviningstjänster

Läs mer här

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Läs mer här

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017

Nya regler om penningtvätt och finansering av terrorism

Läs mer i Nyhetsbrev nr 2 2017

Anställdas utlägg i form av kvitton

Läs mer i Nyhetsbrev för banker nr 1 2017