Kompetens och engagemang som ger resultat

Kontakt

Revision & Redovisning på Gotland AB

Tallundsgatan 11G
621 46 Visby

Telefon 0498-21 12 10

Roger Mirchandani

Auktoriserad revisor
Mobil 076-826 57 37
E-post roger.mirchandani@lr-revision.se

Anders Andersson

Auktoriserad revisor
Tel 0498-24 30 49
Mobil 0722-43 01 50
E-post anders.andersson@lr-revision.se

Nils-Åke Axelsson

Ekonom
Mobil 072-7428228
E-post nils-ake.axelsson@lr-revision.se

Barbro Hallgren

Godkänd revisor
Mobil 076-239 74 22
E-post barbro.hallgren@lr-revision.se

Emma Järlö

Auktoriserad revisor
Mobil 070-439 03 01
E-post emma.jarlo@lr-revision.se

Ulla Wessman

Redovisningskonsult
Mobil 070-730 52 10
E-post ulla.wessman@lr-revision.se

Kerstin Westberg

Redovisningskonsult
Mobil 072-502 77 76
E-post kerstin.westberg@lr-revision.se

Aktuellt

Budgetproposition för 2020

Läs här

2019 års ekonomiska vårproposition

Läs här

Ändrade regler om penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs här

Vårbudgeten 2019

Läs mer

Elektronisk fakturering –

Nya regler från 1 april 2019. Läs mer

Uppdatering: Överenskommelsen mellan S,C, L och MP kan sammanfattas vad gäller förslagen som rör företag och företagare.

Läs mer

Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklarationen

Läs mer